Helder Voelen

Het lichaam als instrument

Dit artikel verscheen in NWP Nieuws van juli 2006, en in het "Vakblad voor de Natuurgeneeskundige" van de VBAG in december 2006.

Als diagnose instrument gebruiken we meestal meetapparatuur of eventueel spiertesten. Zouden we ook ons eigen lichaam als meetinstrument kunnen gebruiken? Natuurlijk doen we dat allang, maar ook heel bewust? Zouden we kunnen voelen wat de ander nodig heeft en durven we daar op te vertrouwen?

Een jaartje geleden ontmoette ik André Schaap. Hij is natuurgeneeskundig therapeut. Hij gebruikt zijn lichaam als diagnose-instrument om bij anderen de chakra's en organen te voelen. Daarnaast voelt hij welke vitaminen en mineralen iemand nodig heeft als er een onbalans is. "Dat kan iedereen en ik kan het je leren", zei hij.

André is een self-made man. Dat wil niet zeggen dat hij geen opleiding heeft gedaan voor natuurgeneeskundig therapeut. Hij liep jaren stage bij een paranormale natuurgeneeskundige en heeft heel veel zelf-studie gedaan.

Inmiddels heeft hij 3 boeken geschreven: "Vitaminen en mineralen, spiegels voor de ziel" deel 1, 2 en 3, samen met zijn collega Truus Hartsink. Het vierde boek komt in de winter uit.

Mensen komen van heinde en verre naar zijn drukke praktijk.

Ik heb zelf nu 26 jaar een praktijk, maar vind het fascinerend wat ik van hem leer. Daarbij vind ik het voelen in eigen lichaam wat iemand anders nodig heeft het sprekendst.

Zijn methode gaat, zo ver ik het zie, uit van resonantie. Volgens het woordenboek betekent resonantie: "nagalm, weerklank". Richard Gerber beschrijft het in zijn "Handboek voor energetische geneeskunde" als volgt:

"Door een lading externe energie in te laten werken op een betrekkelijk gesloten systeem, is het mogelijk selectief een bepaalde energie-octaaf te activeren..."

Dit is het basisprincipe van resonantie.

Het één kan dus in het ander weerklank vinden. Een bepaalde energie-octaaf kan geactiveerd worden in een ander systeem, in een ander mens.

De vraag is natuurlijk, wat neem je waar? Neem je iets van jezelf waar, of is het de weerklank van de ander? Daarvoor is het belangrijk dat je goed in je lichaam kan voelen en je leeg kunt maken. Goed weet hoe je met je instrument omgaat. Waar ben je meestal met je aandacht? Alleen in je hoofd of bewoon je je hele lichaam?

We willen ons goed voelen en zijn vaak gericht op wat er in ons hoofd gebeurt, wat we bedenken. Of we volgen wat anderen bedacht hebben. Gaan mee in de verhalen van onszelf of van anderen. Hier komen allerlei gevoelens bij op die we vervolgens niet willen voelen. Hoe kunnen we ons dan ooit van binnen uit goed voelen? Dus niet afhankelijk van omstandigheden die weer voorbij gaan?

Voor je goed je voelen is voelen heel belangrijk, maar ook om de resonantie van de ander te voelen. Hoe kun je anders een goed instrument zijn als je het zelf niet kunt bespelen? Door volledig te ervaren wat je in je lichaam voelt, zonder daar een oordeel of een verhaal bij te hebben, kan het lichaam als instrument dienen. Dat is het altijd al, maar de signalen die het lichaam geeft nemen we niet altijd in dank af. Er controle over willen hebben is vaak selectief dingen toestaan en andere proberen weg te drukken.

Om je lichaam als instrument te gebruiken is het aan te bevelen om je instrument goed te leren kennen. Hiermee bedoel ik vooral het ervaren in je lichaam. Als je een muziekinstrument wilt leren bespelen, leer je dat ook niet alleen door alle delen te kunnen benoemen. Het instrument aanvoelen, en ieder instrument voelt weer anders aan, zo leer je het kennen.

Zolang we leven wonen we in dit lichaam, maar besteden we er ook echt tijd aan om van binnen te voelen hoe je het ervaart? En laat je wat je ervaart toe, of poets je het zo snel mogelijk weg of probeer je het niet te voelen door het te onderdrukken? Dat onderdrukken doen we allemaal wel eens. Je voelt je bijvoorbeeld teleurgesteld en vindt het niet gepast het te laten merken op dit moment.

Hier zijn oefeningen om je lichaam als instrument te leren kennen:

Zorg dat je 10 tot 15 minuten niet gestoord kunt worden door de telefoon, de bel of mensen die je kunnen onderbreken. Je maakt dus echt een bewuste keuze om deze tijd voor jezelf te nemen.

Ga op een stoel zitten met je rug recht en los van de leuning. Je eigen favoriete meditatiehouding is ook goed. Het belangrijkste is dat je lichaam ontspannen is.

Sluit je ogen en adem net iets dieper in in je bekken. Je moet voelen dat je tot in je onderbuik ademt.

Voel dan het hele innerlijke energieveld van je lichaam. Ga er niet over nadenken hoe je dat doet. Het is de bedoeling dat je uit je verstand blijft en je bewustzijn ervaart. Hoe meer aandacht je er aan besteedt, des te sterker dit gevoel wordt. Laat alle mentale beelden die je hebt van je lichaam voor wat ze zijn. Al het verzet tegen wat er op dit moment is, wordt steeds minder interessant. Er is alleen maar Nu.

Ga dieper in dat gevoel van het hele innerlijke energieveld van je lichaam. Voel het als een alles omvattende aanwezigheid. Word er één mee.

Voel nu waar het rustig en stil is in je lichaam. Door aan deze plekken aandacht te geven breidt dat zich uit. Steeds meer rust en stilte in je lichaam.

Een andere oefening is het bewust aandacht geven aan je chakra's, de energiewielen in ons lichaam die belangrijk zijn in hoe onze energie stroomt in ons lichaam:

Ga rustig zitten zorg weer dat je niet gestoord kunt worden. Zit op een rechte stoel met je rug van de leuning af.

Leg je handen op je eerste chakra bij je stuit. Voel wat daar is. Is er spanning, adem er dan naar toe. Alsof je longen in je billen zitten, maak je basis maar lekker breed. Houd je adem even vast, voel je kracht en laat dan weer langzaam los. Adem alles uit wat je niet meer nodig hebt. Geef het mee op je uitademing.

Waarschijnlijk voelt het nu rustiger aan.

Ga dan naar je tweede chakra en breng je bewustzijn er in. Voel wat daar is. Is er onrust, te veel gedrevenheid, frustratie? Adem er naar toe en geef het mee op je uitademing.

Zo maak je stuk voor stuk je chakra's schoon.

Omdat we in de loop van de tijd aardig wat verzameld kunnen hebben, is het goed om dit geruime tijd elke dag te doen.

Deze oefeningen kunnen je ondersteunen om je lichaam een klankbord te laten zijn. Door je steeds bewust te zijn van jouw instrument, jouw lichaam, kun je het steeds beter gebruiken als klankbord voor de ander. Door je zo regelmatig leeg te maken kun je de energie van de ander in je voelen als je daar op focust.

Heel belangrijk is ook de energie van de ander heel bewust te laten gaan. Je weer leeg te maken. Hoe schoner jouw instrument is, hoe beter klankbord je kunt zijn. In een blanco spiegel zie je meer dan in een beslagen spiegel.

In het dagelijks leven staan we er vaak niet bij stil wat er in ons lichaam gebeurt. Emoties kunnen blijven hangen en onze rust verstoren. Door ze bewust te voelen en te laten, niet met het verstand er tussen komen, kunnen ze weer gaan. En komt de leegte en stilte weer terug. Hierin kun je de energie van de ander laten resoneren en zo waarnemen.

Gebruik je eigen testmethode er zolang naast totdat je zeker weet dat je zuiver waarneemt.

André Schaap geeft regelmatig workshops, deze zijn geaccrediteerd door de VBAG.

 

Terug naar het publicaties overzicht . . .