Bidden, genezing en wetenschap

Dit artikel verscheen in NWP Nieuws van februari 2005.

Al eeuwen lang bidden mensen om genezing. Vragen mensen om voorspoed en geluk. De één zegt dat het helpt, de ander zegt er niets van te merken. Wat gebeurt er echt, en is er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar bidden en vragen?

In veel oude boeken, onder andere de bijbel, staat: "Vraagt en er zal u gegeven worden, klopt en er zal open gedaan worden".

Er zijn vele mensen die vragen bijvoorbeeld om gezondheid. Vaak zijn er hele families die vragen om de gezondheid van hun dierbare. Hoe kan het dat er in oude boeken staat dat er gegeven wordt als men vraagt en er vragen onbeantwoord blijven?

Daartegen spreken ook velen van genezingen en veranderingen die plaats vonden na vragen om het gewilde. Waarom de één wel en de ander niet?

Is er überhaupt onderzoek gedaan naar bidden?

Cardioloog Randolph Byrd in het San Francisco General Hospital liep naast een collega in de ziekenhuis hal. Zijn collega was wanhopig terwijl ze een patiënt met kanker bespraken. Hij zei: "Ik wilde dat we wat meer konden doen". Waarop Byrd zei: "We kunnen bidden". Zijn collega staarde hem aan en begon sneller te lopen. Voor hij verdween zei hij: "Ik bedoel, dokter Byrd, iets wetenschappelijks".

Dit inspireerde Byrd om een onderzoek op poten te zetten. Het was nog niet zo eenvoudig om zijn superieuren te overtuigen van het belang van dit onderzoek.

Tien maanden later had Byrd medische geschiedenis geschreven. Zijn onderzoek in 1988 was vermoedelijk het belangrijkste experiment in genezing op afstand van de twintigste eeuw en de resultaten sloegen in als een bom.

Byrd deed het onderzoek onder andere met zijn onderzoeksassistente Janet Greene. Hij vroeg iedere stabiele patiënt op de hartbewaking (zes bedden) of ze mee wilden werken aan het onderzoek naar het effect van bidden op de genezing. In een periode van 10 maanden deden 393 mensen mee. Er was maar één patiënt die verontwaardigd het verzoek afwees. Er werd nu voor 192 patiënten gebeden en voor 201 niet. De computer koos de patiënten lukraak. Het was een dubbelblind onderzoek. Er werd door verschillende stromingen gebeden zodat niet één groep het resultaat zou kunnen opeisen. De mensen die baden kregen alleen de voornamen en een beknopte diagnose. Ze kregen het verzoek om dagelijks te bidden voor deze mensen, de manier waarop was vrij.

De patiënten waarvoor gebeden was onderscheidden zich duidelijk van de patiënten waarvoor niet gebeden was. Hier zijn vier punten van de bevindingen:

  1. Ze hadden vijf keer zo weinig antibiotica nodig (slechts drie patiënten, tegen zestien in de controlegroep).
  2. Ze hadden drie keer zo weinig kans op het ontstaan van longoedeem, een complicatie waarbij zich vocht ophoopt doordat het hart niet krachtig genoeg pompt (zes patiënten, tegen achttien in de controlegroep).
  3. Bij niemand in de behandelde groep hoefde een endotracheale buis te worden aangebracht. In de controle groep van 201 personen was dat bij twaalf persoenen noodzakelijk.
  4. Er overleden minder patiënten in de behandelde groep (dertien, tegen zeventien in de controlegroep, een verschil dat niet statistisch significant is).

Dr. William Nolen, een chirurg die een boek heeft geschreven waarin hij geen spaan heel liet van het genezen op afstand, zei na dit onderzoek: "Het ziet er naar uit dat dit onderzoek de toets der wetenschappelijke kritiek kan doorstaan". Hij ging zelfs verder en zei: "Als dit een geldig onderzoek is zouden wij als artsen in hemelsnaam op ons behandelingsprotocol moeten schrijven: 'bidden drie maal daags'. Als het werkt, werkt het".

Er zijn verschillende andere onderzoeken gedaan, onder andere door Bernard Grad, psycholoog en onderzoeker van de McGill universiteit in Montreal.

De manier van bidden wordt vaak onderverdeeld in niet-gericht en gericht bidden. Bij het eerste wordt niet op het onderwerp gericht. Bij het tweede wordt een bepaald doel in de aandacht genomen, bijvoorbeeld het genezen van een persoon, het zien verdwijnen van een tumor, het genezen van een wond.

Janet Quinn, R.N., Ph.D., van de gezondheidszorgopleiding aan de universiteit van Colorado, is een toonaangevende theoreticus op haar vakgebied en docente en onderzoekster op het gebied van Therapeutic Touch. Ze heeft veel ervaring in het werken met ernstig zieke mensen. Ze heeft de waarde ontdekt van overgave. Zij merkt dat deze patiënten vaak de zaak in eigen hand willen houden. Er zijn heel veel manieren om te reageren. Eén is om volkomen hopeloos te worden en op te geven. Een andere is overgave. Overgave maakt je ongelooflijk sterk, omdat het een actie is. En opgeven is de weigering om in actie te komen. Opgeven is zeggen dat er niets meer valt te doen. Overgave is absoluut actie en moet steeds weer opnieuw worden gedaan. Overgave is niet iets wat je voor eens en altijd doet.

Je kunt niet zeggen: "Ik geef me vanaf nu over aan de klacht... ik geef me nu over aan wat is". Je moet het van moment tot moment doen. Je hebben overgegeven betekent dat je buitengewoon actief wordt in je eigen proces. Overgave vergroot je kwaliteit van leven en je kwaliteit van sterven. Wanhoop gaat met opgeven gepaard. Overgave gaat met vredigheid gepaard.

Gericht gebed is onder andere onderzocht door Dr. Howard Hall van de Pennsylvania State University. Hij toonde aan dat personen die hypnose gebruikten een actieve immuunreactie kunnen veroorzaken als ze witte bloedlichaampjes voorstellen als sterke en machtige haaien. Psychofysioloog Jeanne Achterberg en psycholoog G. Frank Lawist lieten in hun werk met 126 kankerpatiënten zien dat de klinische respons van patiënten, verder groeien of afname van een tumor, direct was gerelateerd aan de gedetailleerdheid, levendigheid, de kracht en helderheid van hun mentale imaginaties.

De Spindrift organisatie in Salem, Oregon, heeft gedurende een tiental jaren eenvoudige laboratoriumexperimenten uitgevoerd die hebben laten zien dat het gebed werkt.

Spindrift ontwierp een experiment om gericht en niet-gericht bidden te onderzoeken. Beide werkten. Bij introverte mensen scheen het niet-gerichte bidden vaak beter te werken. Bij extroverte mensen het gerichte bidden.

Spindrift geeft verder aan dat het belangrijk is dat iemand bidt op de manier die goed voor hem of haar voelt. Er zijn verschillende stijlen en doe het alsjeblieft niet volgens het boekje maar op je eigen manier die van binnen bij je past. Daarbij is het niet verkeerd om kennis te nemen van andere manieren van bidden. Misschien maakt het dingen in je wakker, die je goed kunt gebruiken.

Er is een dominee, Rev. Ike, die zijn gemeente met veel woorden en geluid hardop in de kerk laat nabidden. Hij komt zelf uit een zwarte sloppenwijk en geeft aan dat je alles kunt vragen. Zelf zegt hij een directe telefoonlijn met God te hebben. Het telefoonnummer is: "Dank u God dat ik genezen ben of dat ik dat huis heb gekregen". Hij heeft hier al veel mensen mee kunnen helpen, wat genezing betreft maar ook banen, huizen enzovoort.

Hij laat mensen zich voorstellen dat ze al hebben wat ze willen. En laat ze helemaal dat gevoel beleven. Zelfs bedanken dat ze het hebben, zodat ze zich nog beter kunnen inleven in dat gevoel. Hij geeft aan dat hoe meer je kunt voelen dat het er is, hoe makkelijker het naar je toe kan komen.

In mijn ervaring zijn er verschillende manieren van vragen:

Het is niet alleen afhankelijk van het moment van vragen. Wat daarna gebeurt is misschien wel net zo belangrijk. Richt je je het ene moment op wat je wilt en vraagt dat, en vervolgens richt je je steeds op wat je niet wilt, dan werkt dat minder krachtig.

Wil je gezondheid en vraag je daar om, en vervolgens richt je je steeds op de klachten en praat daar veel met anderen over, dan heeft het minder effect.

Waar je je aandacht op richt is belangrijk, ook in de loop van de dag.

Er wordt wel gezegd: "Elke gedachte is een gebed".

Laatst was ik op een heel interessante cursus in het buitenland. Er was een groep van driehonderd mensen die allemaal een nieuwe manier van healing leerden. Ik heb verschillende mensen gevraagd waarom ze juist hier waren en hoe ze hier mee in aanraking kwamen. Velen zeiden: "Ik heb om iets heel sterk werkends gevraagd of gebeden".

Ik werk hier nu al enige tijd mee in mijn praktijk en vertel hier een volgende keer meer over.

Bronnen:

Titel Auteur Uitgever ISBN
Voorbij het lichaam Larry Dossey Ankh Hermes 9020243500
Helende woorden Larry Dossey Altamira Becht 9072455657
Bidden Helpt Alan Cohen De Zaak 9789072455659

 

Terug naar het publicaties overzicht . . .