Het immuunsysteem en virussen en bacteriën 1

Dit artikel verscheen in NWP Nieuws van november 2005.

Virussen, bacteriën en parasieten zijn overal. Meestal zijn we bestand tegen de bacteriën die in onze eigen omgeving, zoals de woning en werkplek, aanwezig zijn.

Sommige virussen dragen we bij ons zonder er last van te hebben, totdat ons immuunsysteem verzwakt.

Dat kan door vreemde virussen, bacteriën en parasieten, daar heeft het lichaam geen afweer tegen opgebouwd. Ook kan het immuunsysteem verzwakken door stress of door een langdurige overcompensatie.

Zeker twintig jaar heb ik in de praktijk gewerkt met nosoden, homeopathische verdunningen van ziektekiemen, even simpel gezegd. Dat is nu door de nieuwe wetgeving verboden.

Voor deze middelen wilde ik een nieuwe invulling. En waar vragen ontstaan komen ook antwoorden. Ik kwam op het pad van de micro-elementen.

Micro-elementen zijn metalen en niet -metalen die in ons zonnestelsel voorkomen. De elementen zijn al in de 19e eeuw samengebracht en gerangschikt in de tabel van Mendeljev, een Russische chemicus, die leefde van 1834-1907.

Zonder die metalen en niet-metalen die zich als sporen in het organisme bevinden, is het leven onmogelijk.

Prof. Gabriel Bertrand

Als bepaalde elementen niet in de juiste verhouding aanwezig zijn geeft dat verstoringen in de cel die hierdoor ontvankelijker wordt voor indringers.

Deze verstoringen ontstaan onder andere door stress, door lichamelijke klachten. Hierdoor kunnen bepaalde elementen te veel of te weinig aanwezig zijn.

Zijn er verstoringen in het emotionele veld dan is het belangrijk om daar aan te werken. Daarnaast kunnen de micro-elementen ondersteunen het lichaam weer in balans brengen, zodat men meer kracht heeft om aan zichzelf te werken.

Als een cliënt een virus onder de leden heeft kan dat zoveel energie vragen dat men de motivatie of de kracht niet meer kan opbrengen om bepaalde dingen in zijn of haar leven op de rit te zetten.

Daarbij geven bepaald een verstoring in bepaalde micro-elementen balans ook een bijpassend psychisch beeld.

Zo kan een verminderde hoeveelheid Phosphor in de cel het geheugen verzwakken en de stress-tolerantie verlagen. Verdere kenmerken van een Phosphor-verstoring zijn:

Introvert zijn, zich verliezen in fantasieën, snel problemen ervaren, neiging zich af te zonderen en sombere stemmingen.

Enkele lichamelijke symptomen van Phospor zijn:

Vermoeidheid, dysbiose in darmen, hypoglycemie, bloedarmoede, osteoporose, lactose-intolerantie met huidproblemen, nier insufficiënt, trage schildklier werking, lage bloedsuikers, snel slijmvlies aandoeningen en een gestoorde vet-stofwisseling.

Phospor is één van de stoffen die nodig is voor de vorming van het eiwit beta-amyloïden. Deze worden vooral gevormd in de grote hersenen. Ze hebben te maken met de informatie-overdracht tussen de zenuwcellen, met name in het korte termijn geheugen zoals in de hypocampus, waarin de zintuiglijke informatie opgeslagen wordt.

In het boek "The Biology of Belief" van bioloog Bruce Lipton, wordt aangeven en met jarenlang onderzoek aangetoond dat het DNA niet het gene is wat de dienst uitmaakt in de cel. Dat schijnt de celmembraan te zijn, die wel of niet stoffen doorlaat. Hoe die celmembraan, door Bruce Lipton het brein van de cel genoemd, reageert is afhankelijk van onze gedachten. Deze gedachten worden opgevangen op de receptoren van de cel waarop bepaalde stoffen wel of niet doorgelaten worden.

Wat ik zelf zie is dat door een bepaald gedachtenpatroon een bepaalde klacht in stand gehouden kan worden. Door de micro-elementen in te zetten komt men uit dat stramien. En is de keuze weer open om zich te richten op andere zaken.

Welk micro-element men inzet hangt erg af van waar er verstoringen zijn in de balans van de micro-elementen. Dit kan op verschillende manieren getest worden. Bijvoorbeeld met kinesiologie, met elektro-acupunctuur of bio-tensor.

Wel zie je bij een bepaalde bacterie regelmatig een bepaald element opkomen. Bijvoorbeeld bij tonsillitis is er regelmatig een verstoring in de balans van het element Bismut.

Bij besmetting met de parasiet "fasiolopsis buscii" kan Bismut door het immuunsysteem als belangrijkste verdedigingsstof worden ingezet. Niet in alle gevallen van besmetting met deze parasiet wordt Bismut ingezet. Aluminium komt namelijk ook voor als ondersteunend element voor het immuunsysteem. Men dient dit te testen.

Hier volgen enkele kenmerken van de micro-elementen:

Een aantal voorbeelden van het werken met micro-elementen:

Er komt een jongen van 26 in de praktijk die vroeger topsporter is geweest. Nu slaapt hij zo'n 18 uur per dag en soms meer. Het bezoek aan een vriend is eigenlijk al teveel. Zoals hij zelf zei: "Eigenlijk kan ik bijna niets meer". Hij kreeg Telluruim en nog wat ondersteunende middelen, onder andere voor zijn lever.
We hebben tevens gewerkt aan het laten gaan van zijn irritatie.
Nu werkt hij weer en kan zijn studie afronden.

 

Een vrouw van 62 heeft overal jeuk en is wanhopig. Na een week Zink als micro-element wordt ze rustig. We hebben tevens gewerkt aan het keuzes maken in haar leven.
Haar huid wordt weer rustiger.
Ze slaapt weer en kan meer aan.
De Zink wordt 6 weken gegeven.

 

Een jongen van 19 gehad onverklaarbare darmbloedingen. Er bleek een virus in zijn dunne en dikke darm te zitten. Hij stond niet open om te kijken naar de emotionele component.
Met enkele weken Wolfraam zijn de bloedingen totaal verdwenen.

Meer informatie:

Er is veel meer informatie over dit onderwerp, als er belangstelling voor is, volgen er nog één of meerdere artikelen over. Dit kan per onderstaand e-mail aangegeven worden.

André Schaap werkt al jaren met de micro-elementen en heeft er een aantal boeken over geschreven. Hij geeft zaterdag 25 februari een workshop over virussen, bacteriën en parasieten in Zaandam. Accreditatie is aangevraagd. Meer info: www.noeropleidingen.nl.

Bronvermelding:

André Schaap, Vitaminen en mineralen spiegels van de ziel 2, Uitgeverij Imanuel Publishing, ISBN 9076648093

Life Improvement A, Micro-Elementen Therapie, Uitgave Life Improvement A, België, tel. +32472970210 of +3210881896

Marja van Oosterom

 

Terug naar het publicaties overzicht . . .