Energetische Resonantie

Dit artikel verscheen in februari 2008 in het "Vakblad voor de Natuurgeneeskundige" van de VBAG.

Wat maakt behandelingen succesvol?

Er zijn onderhand heel veel behandelingen die toegepast en gedoceerd worden. Wat maakt ze succesvol? Is dat de behandeling of is dat de manier waarop de behandelaar werkt? Of spelen er meerdere factoren mee?

Ik heb in de tijd dat ik een praktijk heb vele therapieën voorbij zien komen. De grondleggers van zo'n therapie hadden enorme resultaten. Als het later aan anderen geleerd werd had de een hele goede resultaten mee, de ander nauwelijks. Waar ligt dat aan? Kijk eens mee naar de volgende verklaring voor dit feit.

Hiervoor wil ik eerst nog een aantal begrippen nader toelichten om de verklaring op te staven.

Energie

Waarschijnlijk was Einstein de eerste, of een van de eersten, die ontdekte dat alles uit energie bestaat. De ene energie heeft een wat vastere massa dan de andere.

Einstein's theorie over licht zegt dat het is samengesteld uit kleine deeltjes.

Hij toonde aan dat licht is opgebouwd uit deeltjes of fotonen en dat fotonen van hoogfrequent licht meer energie bezitten dan fotonen van laagfrequent licht.

De Duitse fysicus Dr. Albert Fritz Popp werkt al dertig jaar lang aan experimenten die een revolutie kunnen ontketenen in de geneeskunde. Zijn onderzoeken tonen aan dat op het meest subtiele niveau licht de bepalende factor is voor de gezondheid van ons menselijk lichaam. In elke willekeurige cel vinden zo'n honderdduizend chemische reacties per seconde plaats. Dat is geen willekeurig proces, maar strikt gereguleerd, zegt Popp. Het licht zorgt daarbij voor de communicatie waardoor de reacties op het juiste moment en op de juiste plaats gebeuren.

Resonantie

Resonantie betekent volgens het woordenboek weerklank of nagalm. Resoneren betekent meetrillen. Zoals klanken een resonantie geven op hun omgeving, zo geven wij dat ook. Als we bijvoorbeeld kribbig zijn stralen we dat uit en anderen uit onze omgeving kunnen dat oppakken en zich ook ineens minder lekker voelen. Dat werkt natuurlijk ook met plezier zo. Een kind dat plezier heeft werkt vaak heel aanstekelijk op de omstanders. We resoneren mee op de energie van dat kind. De resonantie van onze omgeving kan bij ons deze resonantie teweegbrengen. Denk maar eens aan iets afschuwelijks wat je ziet, hoe dat in je resoneert. Maar ook heel prettige dingen hebben hun resonantie op ons fysieke lichaam en ons hele wezen.

DNA

Bruce Lipton heeft jarenlang zijn studenten aan de universiteit gedoceerd dat het DNA afhankelijk is van overerving en niet te veranderen is. Na uitgebreid onderzoek naar moleculaire processen bleek dat het niet de genen zijn die ons gedrag bepalen. De genen worden aan- en uitgezet door externe factoren. Ze worden getriggerd door onze waarnemingen, onze gedachten en overtuigingen. Later toonde Bruce Lipton aan dat onze overtuigingen, of ze nu waar zijn of niet, positief of negatief de activiteit op genetisch niveau beïnvloeden. Ze kunnen zelfs onze genetische code veranderen zo geeft hij aan. We kunnen ons bewustzijn zodanig trainen dat we gezonde overtuigingen aannemen. Daarmee hebben we een sleutel in handen tot een gezonder en gelukkiger leven.

Bewustzijn

Vanuit ons bewustzijn hebben we niet alleen een grote invloed op onze eigen gezondheid, maar ook op die van anderen. We resoneren constant wat we denken en voelen. Als dat een energie is die veel licht uitstraalt, zal dat een helend effect hebben op de mensen die bij je komen. Waarschijnlijk werkt dat beter dan welke techniek of therapie ook.

Je straalt altijd uit wat in je is. Is er boosheid in je dan zul je dat uitstralen, ook al ben je je het zelf niet bewust op dat moment.

Energetische interacties

We zien steeds meer onderlinge samenhangen waar we die vroeger niet zagen. Voor iedereen is het duidelijk dat je je minder lekker voelt als er over nare dingen gepraat wordt. Je lijkt wel mee te gaan met het gevoel van de ander. We beïnvloeden elkaar met wat we zelf voelen en zeggen. Totdat we daar bewust keuzes in maken.

In "Nourishing the Energy Body", schrijft Jule Klotter: "Emotionele energie resoneert met gebeurtenissen in het leven, persoonlijke en professionele relaties, en geloofsovertuigingen, en wordt letterlijk gecodeerd in het celweefsel. Emoties, overtuigingen, hebben invloed in de dynamische chaos van het energieveld, de aura, de vitale levensenergie, dat elk fysiek lichaam omringt en doordringt. Elk energieveld is constant in interactie met het veld van andere levende wezens en met stimuli in de omgeving."

Vandaar dat het belangrijk is niet alleen naar technieken en methodes (soms meer het opentrekken van een trukendoos) te kijken in de hulpverlening. Maar ook naar energetische interacties van de hulpverlener met zijn omgeving.

Leren bewust in een helend energieveld te zijn

Je kunt leren hoe je je eigen energieveld bewust neerzet. Zodat je niet hoeft mee te gaan met alles wat op je af komt. Als er oude onverwerkte dingen in ons energieveld hangen, lijken het wel een soort klitten. Er kleeft makkelijk ander vuil aan vast. Hoe schoner je energie, hoe makkelijker alle energie die je niet wilt weg kan stromen. Daarbij komt dat we allemaal oude pijnen hebben meegemaakt die verwerkt dienen te worden. De buitenwereld laat ons wel zien wat er nog gevoelig ligt.

Door zelf steeds vrijer te zijn van oude pijnen bied je een "vrije ruimte" om het (helende) contact aan te gaan. Als jij een goede stroom kunt neerzetten, geef je namelijk vrije ruimte om mee te gaan met jouw stroom.

Een belangrijk aspect in wat je doet is ook: hoe sta jij in je eigen kracht? Geloof je dat je een bepaalde behandeling kunt doen? Dan bedoel ik niet alleen dat je zegt dat je het kunt, maar voel je dat ook? Alles wat je denkt en voelt straal je uit. Dus ook je eventuele onzekerheid.

De meest effectieve behandelingen

Effectieve behandelingen worden gegeven door de behandelaars die zeker zijn van hun behandeling. Deze zekerheid stralen ze uit naar hun cliënten die daardoor weer in hun eigen gezondheid kunnen geloven.

De meest effectieve dienst die je aanbiedt voor de hele mens als wezen, is een uitkomst van spontane liefdevolle energie en een intelligente mind. Het is het resultaat van op de juiste plaats zijn en daar blijven, in energetisch opzicht. Het is geproduceerd door de instroom van een kracht die niet komt van een activiteit of techniek maar van het effect wie je werkelijk bent. Dat is ook wat je resoneert. Het is niet het effect van wat je gestudeerd hebt, of de woorden die je zegt. Het is het effect van hoe je verbonden bent met je zijn. Dan komen de woorden en de acties als vanzelf en wordt je ook niet moe van wat de ander resoneert.

Een geleerd techniek of handeling is mooi als gereedschap, maar een bezieling en een vertrouwen in het gereedschap geeft het kracht.

Opleiding

Er is sinds 5 jaar een opleiding die leert hoe je bewust resoneert, wat jij wilt neerzetten. De rode draad door de hele opleiding is in harmonie komen met jezelf. Dat betekent vaak oude dingen opschonen en laten. Je bent niet met loslaten bezig, dat geeft vaak een gevecht en houdt je in het oude. Schonen en laten werkt natuurlijker. Het is het ervaren van het moment zonder tegen de stroom in te gaan. Daarbij wel leren aangeven wat je wel wilt.

De harmonie in jezelf geeft een steeds diepere stilte waardoor je jezelf leeg kunt maken en helder kunt waarnemen wat er bij jezelf speelt, maar ook bij anderen.

Het werken met licht is een belangrijk aspect in de opleiding. Het werken met licht geeft je de gelegenheid om op een natuurlijke manier in je eigen kracht te staan. Hoe meer licht je in jezelf opbouwt, hoe meer je naar anderen kunt resoneren. Licht wordt gezien als een van de meest helende krachten, aldus fysicus Albert Popp. Aan het begin van dit artikel las je hier al over.

Door steeds meer licht in je energie te kunnen houden, neemt ook je helderheid toe. Daardoor is het mogelijk met je lichaam als instrument micro organismen, zoals virussen, parasieten, bacteriën en schimmels, waar te nemen bij jezelf en bij anderen. Je leert ook voelen en waarnemen welke elementen het lichaam zo in balans kunnen brengen dat het sterk genoeg is om deze binnendringers te overwinnen.

Het belangrijkste blijft jouw open verbinding, waardoor je weet wat te doen met de door jouw geleerde technieken.

Dat is waar het in de opleiding Energetische Resonantie om gaat.

De opleiding is geaccrediteerd door de VBAG.

Marja van Oosterom

 

Terug naar het publicaties overzicht . . .