Bewustzijn en gezondheid

Gezondheid is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie "Een toestand van volkomen sociaal, lichamelijk en psychisch welbevinden".
Uit steeds meer onderzoek blijkt dat het psychisch welbevinden, zeg maar het je goed voelen, een enorme invloed heeft op je lichamelijke gezondheid.
Ziekte is allang niet alleen een ongewenste verstoring van de normale situatie, zoals men eerst dacht.

Het lichaam is een intelligent wezen wat zich zelf steeds probeert in balans te houden, namelijk in een goede gezondheid.
Door bewust met ons lichaam om te gaan zullen we eerder signalen erkennen die aangeven wat het lichaam nodig heeft om die balans in evenwicht te houden.
Dat kan zijn een gezondere leefwijze, gezond voeding maar vooral gezonde gedachten en emoties die de ruimte krijgen om er te mogen zijn en om ervaren en verwerkt te worden.

In de module "Bewustzijn en gezondheid" gaan we uit van het grote zelf-helende vermogen wat het lichaam en ons hele wezen heeft, als we het niet in de weg zitten.
Door je bewust te worden wat je resoneert, uitzendt, krijg je meer inzicht in wat er in je leven gebeurt en waarom. Je leert van binnen uit je resonantie te sturen, wat zich weerspiegelt in je buitenwereld.

Meer informatie: