Energetische Meditatie

Energetische Meditatie: wat het is

Energetische Meditatie is een nuchtere methode van zelfonderzoek, met krachtige technieken en heldere onderzoeksdoelen. Energetische Meditatie is geworteld in de Chinese en Indiase wijsgerige tradities. De Chinese Taoïsten ontrafelden de geheimen van energie, het Boeddhisme uit India is de leer van het bewustzijn. Energetische meditatie combineert het beste van beide tradities tot een bijna wetenschappelijke benadering. Energetische Meditatie is meditatie in actie.

Energetische Meditatie: wat het doet

Belangrijk uitgangspunt is dat mediteren nuttig, makkelijk, leuk en leerzaam moet zijn. Door de eigen lichaamsenergieën en het bewustzijn te onderzoeken en te beïnvloeden, wint het dagelijks bestaan dramatisch aan kwaliteit. Welke kwaliteitsverbetering wordt nagestreefd, verschilt van persoon tot persoon. Individuele deelnemers krijgen het gereedschap aangereikt dat nodig is om individuele doelstellingen, wensen en verlangens te realiseren.

Energetische Meditatie: voor wie?

De cursusreeks is gemaakt voor iedereen die op een aangename en no-nonsense manier verbetering wil brengen in zaken als:

Energetische Meditatie: wat je onderzoekt

Onderzocht wordt wat er zich in je hoofd afspeelt (denkprocessen, min of meer vaste gedachtenpatronen) en wat er zich in je lichaam afspeelt (energetische processen, waaronder emoties). Deze processen lijken vanzelf te gaan, alsof ze je overkomen. De training is gericht op het heroveren van het bewust zijn.

Energetische Meditatie: het programma

Iedere cursus bestaat uit 4 dagdelen van logisch op elkaar aansluitende blokken. Elk blok bestaat uit een theoretische onderbouwing, gevolgd door een aantal gerichte oefeningen. Eventueel zijn later meerdere delen te volgen.

Er is een uitgebreide cursusmap waarin zowel de theorie als de oefeningen helder beschreven staan. Dankzij deze opzet kan elke cursist in zijn of haar eigen tempo werken en de eigen grenzen bepalen. Er wordt in kleine groepen gewerkt, met veel tijd en aandacht voor persoonlijk advies en feedback.

 

 

Aanmelding bij voorkeur via het aanmeldingsformulier, of door overmaking van het betreffende bedrag op rekening NL97INGB0005512142 t.n.v. Marja van Oosterom te Zaandam, o.v.v. de workshop of opleiding, en eventueleel de datum.

Vermeld s.v.p. uw naam op de overschrijving als de bankrekening niet op uw eigen naam staat.

Zie ook onze betalingsvoorwaarden.