eyeYoga

Wat is eyeYoga?

Het woord eyeYoga vertelt al veel over de betekenis, een soort yoga oefeningen met je ogen.
Later werd het Oculo-Motorische Regulatie (OMR) genoemd.
De reden dat beide termen hier nog staan is dat veel mensen het onder eyeYoga kennen.

Ogen worden als de spiegels van de ziel gezien, maar ook als een toetsenbord voor de hersenen.
eyeYoga leert je dit toetsenbord bewust te gebruiken. Het laat de verschillende delen van de hersenen beter samenwerken.

Via specifieke oogbewegingen blijkt het mogelijk te zijn om invloed uit te oefenen op het hele welbevinden: van meer harmonie tussen denken en voelen, beter leren, betere concentratie, diepe ontspanning, tot het ontkoppelen van oude neuronen-netwerken die ons gevangen hielden in niet langer gewenste actie-reactiepatronen.

eyeYoga in de praktijk

eyeYoga is een mooie, simpele manier om diepgaande veranderingen aan te brengen in het neuronen-netwerk in onze hersenen.
Ik pas eyeYoga toe om inzichten te krijgen, om oude patronen te doorbreken en bij emotionele maar ook lichamelijke klachten.

De hersenen zijn het stuur van het lichaam. Daarom is het voor mij logisch om bij klachten te onderzoeken wat er in de besturing gebeurt, of gebeurd is.
Daarbij is het goed om te weten dat in het hart- en darmgebeid vele hersencellen zijn ontdekt. Deze staan in nauw contact met de besturing vanuit het hoofd.

Met eyeYoga kun je invloed uitoefenen op deze besturing en kunnen veranderingen ingezet worden, op een hele vriendelijke manier.

Ik ga er van uit dat ons lichaam een bundel energie is in verbinding met onze ziel.
Onze ziel geeft ons boodschappen door ons lichaam en onze emoties.
eyeYoga is een prachtige manier om deze boodschappen duidelijk te krijgen.

Ontstaan van eyeYoga

Joshua Isaacs, psycholoog en yogaleraar, ontdekte bij toeval de eyeYoga, waardoor hij herstelde van een zware depressie.
Bij verder onderzoek heeft hij 200 verschillende oogpatronen ontdekt.

Er ontstonden twee stromingen, de Oculo-Motorische Regulatie (OMR) voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en de eyeYoga voor zelfheling en bewustzijn.
Sinds 2006 worden deze methodes toegepast in Amerika en Europa.
Samen met Dr. Andreas Jell heeft hij deze methodes verder ontwikkeld. Andreas koppelde dit aan zijn kennis van Kwantum Cybernetica, Ayurveda en Chinese acupunctuur.
Andreas noemde het eyeYoga.

Effect van ogen op de hersenen

Een foetus van 15 weken oud heeft al ogen. De ogen zijn dicht en kijken dus niet. Toch bewegen de ogen frequent.
Door de oogbewegingen worden allerlei connecties in de hersenen gemaakt.
Ook als we volwassen zijn schijnt de REM slaap heel belangrijk te zijn. Daar worden de snelle oogbewegingen gezien als verwerkingsproces.
Treedt de REM slaap een aantal dagen niet op, bijvoorbeeld omdat iemand steeds wakker gemaakt wordt op het moment dat de REM slaap intreedt, dan kan er een sterke desoriëntatie ontstaan.

Verder zijn er 12 grote zenuwen die het lichaam bedienen.
Vier daarvan zijn voor de ogen.
Ter vergelijking: de hele spijsvertering wordt bestuurd door 1 hoofdzenuw.

Wat eyeYoga kan bewerkstelligen

EMDR versus eyeYoga en OMR

De EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is een therapievorm die bij ernstige traumata en shock toegepast wordt. Men werkt met piepjes en horizontale oogbewegingen.
De eyeYoga en OMR-technieken maken van veel meer verschillende oogbewegingen gebruik om de data-verwerking van de hersenen te reguleren.
Ook is het begrippenkader van hoe en waarom het werkt uitgebreider en meer gebaseerd op het nieuwste kwantumwetenschappelijke begrip over de organisatie van het leven.

Wat ik bij eyeYoga erg prettig vind is dat de hersenen eerst in balans gebracht worden, voor we aan het werk gaan.
Dit is wat ik gemist heb bij EMDR.

Eigen ervaring met eyeYoga

Eén van de meest waardevolle kanten van eyeYoga vind ik het contact leggen met je ziel en van daaruit antwoorden krijgen. Zowel in eigen ontwikkeling als in therapeutische zin.
Er wordt niet alleen gekeken "hoe kom ik van mijn probleem af". Dat is natuurlijk wel verleidelijk, want je denkt dat je dan klaar bent.
eyeYoga gaat er van uit dat je ziel boodschappen geeft middels gevoelens en emoties. Dat had ik al eerder gehoord, maar met deze manier van werken kunnen er diepe antwoorden komen.
Ik heb ervaren, bij mijzelf en bij cliënten in mijn praktijk, dat deze antwoorden meestal heel helder zijn en een transformatie op gang brengen.

Aanpak van een probleem

Als er een probleem opduikt in je leven is het verleidelijk om in het probleem te gaan zitten.
Vanuit het probleem te denken, weg te gaan bij jezelf en proberen vanuit het probleemdenken een oplossing te vinden.
Vaak is dat in kringetjes denken. Je komt al vaster in het probleem.
Het is dan ook verleidelijk om er met anderen over te praten vanuit het probleem.

Na een eyeYoga sessie kan die verbinding met jezelf weer hersteld worden.
Je realiseert je weer dat de verbinding met jezelf en met je ziel het belangrijkste is.
Vanuit deze verbinding zijn oplossingen vaak simpel. Een heerlijk gevoel.
Wat eerst een probleem leek is nu vaak een les. Iets wat je wijzer maakt en verder helpt.
Je leert hierdoor meer vanuit je ziel te leven.

 

Aanmelding bij voorkeur via het aanmeldingsformulier, of door overmaking van het betreffende bedrag op rekening NL97INGB0005512142 t.n.v. Marja van Oosterom te Zaandam, o.v.v. de workshop of opleiding, en eventueleel de datum.

Vermeld s.v.p. uw naam op de overschrijving als de bankrekening niet op uw eigen naam staat.

Zie ook onze betalingsvoorwaarden.