Opleiding

Medische Basisvakken

op HBO niveau

 

Holistische medische basisvakken

Deze opleiding Medische basisvakken geeft naast de nodige medische kennis ook een holistische kijk op ons lichaam en gezondheid. Er wordt naast de pathologie ook gekeken wat het lichaam te melden heeft in een bepaald ziektebeeld.

Als er een klacht is wie klaagt er dan, de mens of het lichaam? Of geeft het lichaam een signaal af, zodat het samen met het bewustzijn tot een echte genezing en heling kan komen? Zo zelfs dat het wezen van deze situatie gegroeid is en lichaam en ziel er beter uit komen. Er wordt aandacht besteed aan wat emoties met je gezondheid kunnen doen. Zowel ziekmakend als helend.

Waarom medische basisvakken

De opleiding medische basisvakken heeft als doel kennis en inzicht te geven in het lichaam en zijn verhouding tot de totale mens. Deze opleiding is vooral bedoeld voor therapeuten of aspirant-therapeuten om (later) in de eigen praktijk verantwoord te kunnen werken. In de natuurgeneeskunde is het van groot belang de grenzen te (h)erkennen van het eigen therapeutisch handelen. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de ziektebeelden en in de regulier medische denk- en handelwijze zodat men risicovolle situaties kan inschatten.

Als therapeut is het belangrijk een gedegen kennis te hebben van het menselijk lichaam, van zowel de anatomie, de fysiologie als pathologie. Daarbij goed te kunnen communiceren en samenwerken met de reguliere geneeskunde.

Deze 10-daagse opleiding is in de eerste plaatst bedoeld voor therapeuten die de A-status willen bereiken.

Wanneer zijn medische basisvakken nodig?

De opleiding medische basisvakken is naast een therapeutische beroepsopleiding een vereiste om de status van A-therapeut te krijgen. Dit geeft de mogelijkheid tot een volledige declaratie-bevoegdheid.

Docenten

Pieternel Drijvers is al jarenlang huisarts. Daarnaast doceert ze aan de Vrije Universiteit in Amsterdam aan medische studenten. Ze geeft met veel plezier les. Zij zal de medische basisvakken pur sang voor haar rekening nemen. Gericht op het reguliere medische denken en handelen. De terminologie, de ziekteleer en de anatomie, fysiologie en pathologie. Zij zal op de lesdagen van 10:00 tot 15:00, soms 16:00 uur les geven.

Marja van Oosterom is bijna 30 jaar natuurgeneeskundig therapeut. Ze verdiept zich in de relatie tussen bewustzijn en lichaam. In haar praktijk werkt ze vooral het ondersteunen van het lichaam om de heling zo effectief mogelijk te maken. Daarbij werkt ze met het bewustzijn om de gezondheid en de persoonlijke groei te ondersteunen. Zij heeft het Noer opleidingsinstituut opgezet. Zij zal het laatste deel van de dag tussen 15:00 en 17:00 uur les geven over de holistische kijk op gezondheid anatomie, fysiologie en pathologie.

Opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit 10 dagen van 10:00 tot 17:00 uur. Het aantal studie-uren zal rond de 600 liggen, afhankelijk van de vooropleiding. De opleiding zal binnen een jaar afgerond kunnen worden. De afronding geschiedt door een schriftelijk en een mondeling examen.

Onderwerpen van de opleiding:

Aansluiting bij beroepsverenging

Deze opleiding geeft samen met een natuurgeneeskundige beroepsopleiding de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de VBAG, één van de grootste natuurgeneeskundige beroepsorganisaties in Nederland. Aansluiting stelt in staat om consulten (gedeeltelijk) te laten vergoeden door verschillende zorgverzekeraars.

 

Accreditatie

De opleiding Medische Basisvakken is geaccrediteerd door de VBAG (20 punten) en de VIV.

 

Opleiding: Medisch basisvakken
Docenten: Pieternel Drijvers, arts, en Marja van Oosterom
Locatie: Zaandam
Datum: Start woensdag 8 december 2010.
10 dagen van 10:00 - 17:00.
Voertaal: Nederlands
Kosten: € 1487,50 (1250,00 excl. BTW) plus € 148,75 examenkosten (125,00 excl. BTW)
Aanmelding bij voorkeur via het aanmeldingsformulier, of door overmaking van het betreffende bedrag op giro 4763498 t.n.v. NOER Opleidingen te Zaandam, o.v.v. "Medische basisvakken". Vermeld s.v.p. uw naam op de overschrijving als de bankrekening niet op uw eigen naam staat. Een eventuele annulering is kostenloos tot 3 weken voor aanvang; daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Zie verder onze betalingsvoorwaarden.