Medische Basisvakken

Holistische medische basisvakken

Medische vakken, vooral zoals ze vroeger gegeven werden, waren voornamelijk gericht op anatomische kennis. Daarbij leerde je over de fysiologie, de werking van het lichaam en de pathologie, wat er mis kon gaan.

De vakken, anatomie, fysiologie en pathologie zijn nog steeds een belangrijk onderdeel van deze module. In het holistische deel wordt aandacht besteed aan het lichaam in zijn totaal, het samenspel met gedachten emoties en gevoelens. De natuurlijke kracht om te genezen en het grote vermogen naar herstel.

Er wordt aandacht besteed aan hoe je lichaam reageert op resonantie en hoe je deze resonantie bewust kunt neerzetten. Hoe je steeds meer gaat ervaren wat een intelligent wezen het lichaam is. Door nog meer te begrijpen hoe het communiceert kun je daar opbouwend in sturen.