Doel van het Opleidingsinstituut

Zelfontwikkeling zowel voor jezelf als voor degenen die jij begeleidt.

Eenheid van lichaam en geest ervaren. Op een natuurlijke wijze genezen en helen.

Bewustzijn van je hele zijn, door bewust om te gaan met je denken, je voelen en je lichaam.

Energie weer vrij laten stromen. Te groeien in de stroom.

Jezelf en de ander een goed gevoel laten ervaren.

De opleidingen en cursussen die onder NOER gegeven worden zijn gericht op dat goede gevoel in jezelf naar boven halen. Kleine kinderen hebben dat meestal van nature. Bij veel volwassenen is dat wat ondergesneeuwd. Door te werken met energie in velerlei vormen komt het onbevangene weer tot leven.

 

>>> Voor wie?