Filosofie van het Opleidingsinstituut NOER

Alles is energie en voortdurend in beweging. Deze beweging is beïnvloedbaar door onze gedachten en onze gevoelens. Het beïnvloedt het gedrag, het lichaam. Houdt dit langere tijd aan dan kan het klachten geven. Door veranderingen in energiebanen, in denken en gevoel aan te brengen verandert de structuur van het lichaam. Klachten kunnen verdwijnen, gedrag veranderen.

Wij zijn als het ware radiostations, die voortdurend in de ether zijn met onze uitstraling. Anderen reageren op onze uitstraling, wij op die van de anderen. Gelijksoortige energieën trekken elkaar aan. Als je je goed voelt trek je meer dingen aan die je een goed gevoel geven. Je kunt leren je goed te voelen. Dat heeft een positief effect op de gezondheid.

We zenden steeds signalen uit waar we reacties op terug krijgen. Veel van die signalen zijn onbewust. Vroegere gebeurtenissen die niet verwerkt zijn kunnen in ons energieveld blijven hangen. Ons lichaam als totaal wil in balans zijn. We trekken onbewust vergelijkbare situaties aan om de emoties die we toen niet verwerkt hebben weer te voelen en nu alsnog los te laten. Bewust kiezen voor een andere energie brengt verandering in je leven.

Ons lichaam helpt ons om bewust te worden van wat er in ons speelt. Heb je rust nodig dan voelt je lichaam moe aan. Naast lichamelijke vermoeidheid, zijn het vooral onze gedachten die erg vermoeiend kunnen zijn. Hier rust in brengen geeft energie.

Energetische geneeskunde brengt lichaam en geest in balans.

Aristoteles scheidde het lichaam al niet meer van de ziel, hoewel hij ze niet aan elkaar gelijk stelde.
Voor hem was de ziel datgene waardoor wij leven, voelen of gewaarworden, bewegen en begrijpen


Fred Alan Wolf, 1998

 

>>> Mensen achter Noer