Kenmerken

De cursussen en de opleiding zijn direct toepasbaar in het dagelijks leven.

De cursussen zijn op maat leverbaar, zoals bijvoorbeeld bedrijfstrainingen.

Eenvoud staat hoog in het vaandel.

Mogelijkheden tot individuele begeleiding.

Handvatten leren gebruiken die zo voor handen zijn.

De signalen van je lichaam leren herkennen.

Flexibel inspelen op wat op dat moment nodig is.

Resonantie leren herkennen.

De wereld als spiegel ervaren.

Rust als een prettige basis.

Een trainersteam vol enthousiasme.

Een trainersteam met veel ervaring.

Kleine groepen.

Een fijne sfeer.

Gedane zaken makkelijk kunnen laten voor wat ze zijn, effectief door kunnen gaan in het heden.

Enthousiasme voor het leven zelf van binnen uit.

 

>>> Filosofie